Bô bin xe Porsche Cayenne – 94860210414

Là bộ phận sinh ra cao áp để tạo ra tia lửa. Bô bin xe Porsche Cayenne – 94860210414 rất đơn giản, điện thế cao được sinh ra do cảm ứng giữa hai cuộn dây. Một cuộn có ít vòng còn được gọi là cuộn sơ cấp màu vàng, cuốn xung quanh cuộn sơ cấp (màu đen) nhưng nhiều vòng hơn là cuộn thứ cấp. Cuộn thứ cấp có số vòng rất lớn gấp hàng trăm lần cuộn sơ cấp.

Mã SP: 94860210414

Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

94860210414-948 602 104 14
94860210402-948 602 104 02
94860210404-948 602 104 04
94860210406-948 602 104 06
94860210410-948 602 104 10
94860210411-948 602 104 11
94860210412-948 602 104 12
94860210413-948 602 104 13

Các dòng xe tương thích:

Porsche Cayenne – 94860210414
Porsche Panamera – 94860210414

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*